مطالب توسط seokar-emami

پوکه صنعتی برای گلدان

از جمله سبکدانه هایی که کاربرد گسترده ای دارند پوکه های صنعتی هستند که از آن ها به منظور سبک سازی استفاده می شود. افراد از دیر زمانی برای سبک سازی در پروژه های ساختمانی از این پوکه ها استفاده می کرده اند. پوکه های صنعتی در تولید آن ها از موادی چون خاک رس […]