مطالب توسط seokar_ghorbani

تفاوت پرلیت با پوکه معدنی چیست؟

پرلیت و پوکه هردو نوعی سنگ طبیعی هستند. پرلیت با نام سنگ اسفنجی نیز از آن یاد می شود. پرلیت و پوکه معدنی از متداول ترین سنگ های طبیعی هستند که به دلیل خواص طبیعی که دارند زیاد مورد استفاده قرا می گیرند. هر دو این مواد در اثر فوران آتشفشان ایجاد می شوند و […]