مطالب توسط پوکه معدنی فلاح

قیمت پوکه 1402

قیمت پوکه 1402 نرخ جدید پوکه سال 1402 پوکه بادامی متر مکعب 210 هزار تومان پوکه نخودی مترمکغب 270 هزار تومان پوکه عدسی مترمکغب 270 هزار تومان پوکه ماسه ای متر مکعب 150 هزار تومان پوکه مخصوص سنگ آبنما متر مکعب 200 هزار تومان کیفیت وزن مخصوص کیلو گرم واحد اندازه گیری قیمت (ریال)  نام […]