مطالب توسط پوکه معدنی فلاح

کاربرد و مزایای پوکه معدنی تهران را بدانید

پوکه معدنی تهران نسبت به سایر انواع پوکه از رقابت کمتری برخوردار است و می توانید این محصول را با هزینه کمتری تهیه کنید این پوسته با توجه به اندازه و شکل ظاهری به انواع مخلوط عدسی، بادامی، فندقی، نخودی، ماسه ای و معدنی تقسیم می شود سنگ پا با توجه به خواصی که دارد […]