مطالب توسط پوکه معدنی فلاح

نحوه محاسبه مقدار پوکه برای سقف

نحوه محاسبه مقدار پوکه برای سقف چگونه است؟ پوکه معدنی یکی از عایق‌های حرارتی مناسب برای سقف است. وزن پایینی دارد و در فصل سرما می‌تواند فشار ناشی از بارش برف را تحمل کند. بارش برف سنگین و انتقال سرما از سقف در هر ساختمانی می‌تواند باعث اتلاف انرژی و نگرانی صاحب‌خانه بشود. پوکه معدنی […]