تحقیق درباره پوکه معدنی

فهرست محتوا

تحقیق درباره پوکه معدنی

پوکه معدنی

تعریف:

پوكه هاي معدني طبيعي سبك عمدتاً از انواع خاکسترهای آتشفشانی بوده و در زمره سنگهاي آذرين بيروني قرار مي گيرند و بدليل فعاليتهاي آتشفشاني در دورانهاي گذشته زمين شناسي در ايران، گسترش قابل ملاحظه اي دارند.

طبقه بندی:

پوکه های معدنی عمدتا به دو صورت وجود دارند: پوكه معدني اسكوريا و پوميس.

1.پوكه معدني اسكوريا به رنگ خاكستري تيره متمايل به قهوه اي بوده كه ظاهري شبيه به سنگ پا دارد.

2.پوكه معدني پوميس به رنگ سفيد متمايل به كرم ميباشد. اين سنگها، از متداولترين نوع پوكه هاي معدني می باشند.

ویژگی های معدنی و زمین شناسی:

پوكه هاي معدني بدليل بعضي از خواص فيزيكي خود همچون سبكی، مقاومت در مقابل آتش، ضريب هدايت صوتي و حرارتی پايين(عايق صوتی و حرارتی) داراي كاربردهاي بسيار متنوع در بخشهاي مختلف صنعت ميباشند. در بسياري از كشورهاي صنعتي دنيا اين منابع بصورت شايسته اي مورد شناسايي قرار گرفته و در صنايع مختلف استفاده ميشوند. عمده مصرف اين مواد در صنعت ساختمان بوده كه جهت سبكسازي استفاده ميشود. سبكسازي منجر به كاهش نيروي زلزله وارد بر ساختمان شده و علاوه بر ارتقاء سطح ايمني لرزه اي ساختمان باعث كاهش مصرف مصالح سازه اي بكار رفته در سازه نيز ميگردد. با توجه به زلزله خيز بودن كشور از يك سو و مصرف بيش از حد انرژي بدليل ضعف سيستم عايقبندی(صوتي و حرارتي) اكثر ساختمانها از سوي ديگر، استفاده بهينه از منابع نسبتاً ارزان پوكه معدني كشور ميتواند علاوه بر افزايش ايمني در مقابل زلزله به كاهش قابل ملاحظه در مصرف ساير مصالح با ارزشتر همچون سيمان، ميلگرد، نفت وگاز بيانجامد.تحقیق درباره پوکه معدنی

پوكه هاي معدني كاربردهاي بسيار زيادي در صنايع مختلف و بخصوص در صنعت ساختمان دارند كه از جمله آنها عبارتند از:

– ساخت بتن سبك سازه ای(در تیر- ستون و سقف)

– ساخت بتن سبک غیرسازه ای(دیوارهای جدا کننده و 3D Pannel)تحقیق درباره پوکه معدنی

– توليد فرآورده هاي سبك مختلف سازه اي و غيرسازه اي بصورت پيش ساخته به منظور كاهش اتلاف انرژي هاي حرارتي و ايجاد عايقهاي صوتي.

– بعنوان مصالح پركننده دركفسازي طبقات ساختمان در تعامل مناسب با لوله هاي تاسيساتي در صنعت ساختمان.

– مصالح پركننده پشت ديوارهاي حائل، سقف ساختمانها

– مصالح پركننده پشت لاينينگ بتني تونلهاي متروي شهري و فيلتر جهت زهكشي در صنعت راهسازي

– استفاده در كاشت گياهان گلخانه اي و استفاده در زمينهاي كشاورزي كم آب در صنعت كشاورزي

و كاربردهاي ديگري همچون درتصفيه فاضلاب، صنايع نساجي و …

 آزمایشات لازم برای معادن پوکه

آزمایشات زیر در معادن پوکه بر روی ماده معدنی انجام یابد:

– دانه بندی

– وزن مخصوص(Gs)

– جذب آب

– وزن واحد حجم(γ) در حالت خشک و اشباع

– آزمایش دوام و وارفتگی طبق استاندارد ASTM D4644

– تخلخل

– درصد ذرات سبک و سنگین

– ارزش ضربه ای طبق استاندارد  تحقیق درباره پوکه معدنی BS-812

– آنالیز شیمیائی XRF

خصوصیات مهندسی پوکه معدنی

پوکه معدنی

 

پوكه های معدنی طبيعی سبك عمدتاً از انواع خاکسترهای آتشفشانی بوده و در زمره سنگهاي آذرين بيروني قرار مي گيرند و بدليل فعاليتهاي آتشفشاني در دورانهاي گذشته زمين شناسي در ايران، گسترش قابل ملاحظه اي دارند.

تحقیق درباره پوکه معدنی

پوکه های معدنی عمدتا به دو صورت وجود دارند: پوكه معدني اسكوريا و پوميس.

از ديدگاه میكروسكوپي، پوكه معدنی اسكوريا به رنگ خاكستري تيره متمايل به قهوهاي بوده كه ظاهري شبيه به سنگ پا دارد.

پوكه معدني پوميس به رنگ سفيد متمايل به كرم ميباشد. اين پوکه ها، از متداولترين نوع پوكه هاي معدني می باشند.

ویژگی های معدنی و زمین شناسی:

پوكه هاي معدني بدليل بعضي از خواص فيزيكي خود همچون سبكي، مقاومت در مقابل آتش، ضريب هدايت صوتي و حرارتي پايين(عايق صوتي و حرارتي) داراي كاربردهاي بسيار متنوع در بخشهاي مختلف صنعت ميباشند. در بسياري از كشورهاي صنعتي دنيا اين منابع بصورت شايسته اي مورد شناسايي قرار گرفته و در صنايع مختلف استفاده ميشوند. عمده مصرف اين مواد در صنعت ساختمان بوده كه جهت سبكسازي استفاده ميشود. سبكسازي منجر به كاهش نيروي زلزله وارد بر ساختمان شده و علاوه بر ارتقاء سطح ايمني لرزه اي ساختمان باعث كاهش مصرف مصالح سازه اي بكار رفته در سازه نيز ميگردد. با توجه به زلزله خيز بودن كشور از يك سو و مصرف بيش از حد انرژي بدليل ضعف سيستم عايقبندی(صوتي و حرارتي) اكثر ساختمانها از سوي ديگر، استفاده بهينه از منابع نسبتاً ارزان پوكه معدني كشور ميتواند علاوه بر افزايش ايمني در مقابل زلزله به كاهش قابل ملاحظه در مصرف ساير مصالح با ارزشتر همچون سيمان، ميلگرد، نفت وگاز بيانجامد.تحقیق درباره پوکه معدنی

پوكه هاي معدني كاربردهاي بسيار زيادي در صنايع مختلف و بخصوص در صنعت ساختمان دارند كه از جمله آنها عبارتند از:

تحقیق درباره پوکه معدنی

– ساخت بتن سبك سازه ای(در تیر- ستون و سقف)

– ساخت بتن سبک غیرسازه ای(دیوارهای جدا کننده و 3D Pannel)

– توليد فرآورده هاي سبك مختلف سازه اي و غيرسازه اي بصورت پيش ساخته به منظور كاهش اتلاف انرژي هاي حرارتي و ايجاد عايقهاي صوتي.

– بعنوان مصالح پركننده دركفسازي طبقات ساختمان در تعامل مناسب با لوله هاي تاسيساتي در صنعت ساختمان.

– مصالح پركننده پشت ديوارهاي حائل، سقف ساختمانها

– مصالح پركننده پشت لاينينگ بتني تونلهاي متروي شهري و فيلتر جهت زهكشي در صنعت راهسازي

– استفاده در كاشت گياهان گلخانه اي و استفاده در زمينهاي كشاورزي كم آب در صنعت كشاورزي

و كاربردهاي ديگري همچون درتصفيه فاضلاب، صنايع نساجي و …

u آزمایشات لازم برای معادن پوکه

آزمایشات زیر در معادن پوکه بر روی ماده معدنی انجام یابد:

تحقیق درباره پوکه معدنی

– دانه بندی

– وزن مخصوص(Gs)

– جذب آب

– وزن واحد حجم(γ) در حالت خشک و اشباع

– آزمایش دوام و وارفتگی طبق استاندارد ASTM D4644

– تخلخل پوکه ساختمانی

– درصد ذرات سبک و سنگین پوکه ساختمانی

– ارزش ضربه ای طبق استاندارد BS-812

– آنالیز شیمیائی XRF

ویژگی های مهندسی پوکه معدنی:

ردیف پوکه ساختمانی

خواص مهندسی

 

 

تحقیق درباره پوکه معدنی

تحقیق درباره پوکه معدنی

انواع بتون پوکه ای

این نوع بتن بسته به روش تولید حباب‌های هوا به دو نوع تقسیم‌بندی می‌شود:
بتن گازی

در تولید بتن گازی پودر نرم آلومینیوم در شرایط خاصی به مخلوط اضافه می‌شود تا در اثر واکنش شیمیایی با هیدروکسید کلسیم حباب‌هایی از هیدروژن در داخل بتن تولید شود. آزاد شدن این حباب‌ها باعث انبساط مخلوط می‌شود.
بتن کفی

اما در تولید بتن کفی بر عکس بتن گازی، حباب‌های هوا به کمک یک ماده کف‌زا تولید می‌شود و در مخلوط بتن اضافه می‌شوند. تکنولوژی تولید بتن کفی ساده‌تر از تکنولوژی تولید بتن گازی است، و امکان ساخت این نوع بتن در کارگاه‌های ساختمانی نیز وجود دارد. مواد پایه در ساخت بتن کفی عبارتند از سیمان، آب و کف حاصل از یک ماده کف زا.

برای تولید کف معمولاً از ماده‌ای به نام پوکه معدنی استفاده می‌شود. این ماده ابتدا با آب رقیق شده و سپس در محفظه‌ای به کمک فشار ناشی از کمپرس هوا یا در اثر هم زدن سریع، تبدیل به کفی می‌شود که در آن حبابهایی با قطر در حد میلیمتر و کمتر تولید شده‌اند. برای تولید کفی پایدار در ساختار داخلی ماده کف زا و یا بطور مستقل یک ماده پایدار کننده کف استفاده می‌شود تا حبابهای تولید شده پایدار شوند. منظور از پایدار شدن حبابها این است که حبابها در اثر جابجایی و اختلاط، شکل خود را حفظ نمایند و اصطلاحاً کف نخوابد. معمولاً کف پایدار حاصل، خامه‌ای شکل می‌باشد.

مواد کف زا فوم را می‌توان به لحاظ ساختاری در دو کلاس طبقه‌بندی کرد که شامل مواد بر پایه پروتئین حیوانی فوم پروتیئنه و مواد کف زای شیمیایی فوم شیمیایی می‌باشند معمولاً کف حاصل از مواد بر پایه پروتئین به لحاظ حجمی، کمتر و پایدار تر از کف حاصل از مواد شیمیایتحقیق درباره پوکه معدنیی می‌باشد (مواد شیمیایی دارای وزن مخصوص کف حدود ۴۰ گرم در لیتر با پایداری کف در حد کمتر از ۲ ساعت و افزایش حجم حاصل از کف کردن حدود ۲۵ برابر حجم اولیه می‌باشند این در حالیست که در مواد فوم پروتئینه با چگالی و پایداری کف ۲ برابر بیشتر و حجم کف تولید شده حدود نصف مواد شیمیایی می‌باشند) تجربه نشان می‌دهد که مواد شیمیایی برای ساخت بتن‌های با چگالی بالای ۱۰۰۰ مناسبند این در حالیست که از مواد پروتئینی در ساخت انواع بتن از چگالی ۵۰۰ الی ۱۶۰۰ کیلو بر متر مکعب می‌توان استفاده کرد.

این نکته را خاطر نشان کرد که (پایداری کف باید تا حدی باشد که بعد از فرایند اختلاط کف با ملات سیمانی و تا گیرایش اولیه مخلوط، کف پایداری خود را حفظ نماید در غیر این صورت، ساختاری که با قرار گیری و توزیع حبابها در داخل مخلوط ایجاد شده) در اثر از بین رفتن قسمتی از حبابها قبل از گیرش اولیه سیمان، از هم پاشیده و در نتیجه وزن افزایش می‌یابد.[۲]
میزان آب به سیمان

معمولاً میزان آب لازم برای بتن به رطوبت ماسه بستگی دارد ولی به طور کلی و میانگین به ازای ۱۰۰ کیلو سیمان در مخلوط حدود ۴۰ الی ۴۵ کیلو آب لازم می‌باشدتحقیق درباره پوکه معدنی منتهی در بتن‌های کفی، مقدار آبی که جهت ساخت فوم استفاده می‌شود نسبت آب به سیمان را در کل مخلوط تا ۶/۰ افزایش می‌دهد.

وزن چگالی‌های بین ۳۰۰ الی ۶۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب که از سیمان و کف ساخته می‌شوند بعنوان عایق حرارتی صوتی بخصوص در کفسازی طبقات و بام استفاده می‌شود.
روش تهیه فوم بتن

برای تولید فوم بتن ابتدا سیمان و آب با در نظر گرفتن مقدار مشخص شده جهت چگالی مورد نظر با هم در میکسر دستگاه مخلوط می‌شود سپس ماده فوم در فوم ژنراتور دستگاه با آب مخلوط شده و توسط پمپ هوا از لوله مخصوص که دارای ساچمه‌های ریز می‌باشد با فشار عبور داده می‌شود این عمل باعث بدست آمدن کف می‌شود و کف حاصل در میکسر با ملات سیمان و آب مخلوط می‌شود تحقیق درباره پوکه معدنیکه در حین اختلاط حباب‌های بسیار ریز در سر تا سر ملات بوجود می‌آید و بعد از عمل آمدن، توسط پمپ به طبقات پمپاژ و روی سطح ریخته می‌شود. خاصیت فوم این است که حبابهای هوا را تا گیرایش بتن در ملات پایدار نگهدارد وزن بتن حاصله به پایداری این حبابها بستگی دارد.
تولید فوم بتن

مواد موردنیاز در تولید بتن فوم، ملات ماسه و سیمان، ملات بتن فوم با اسلامپ (سیمان پرتلند) و ماسه بادی می‌باشد؛ که در تهیه آن اشاره نمود. (gravel) مزیتهای این بتن می‌توان به عدم به کارگیری شن ماده عامل تولید فوم: پروتئین حیوانی که از شاخ و سم حیوانات تولید می‌شود که پس از تمیز نمودن آنها و افزودن مواد شیمیایی لازم و افزودنیهای مناسب ماده کف ساز حاصل می‌شود. طول عمر مفید آن حدود دو سال است و از نظر زیست‌محیطی بی ضرر می‌باشد که علت آن تجزیه پذیری ماده کفساز می‌باشد ولی در مواد کف ساز شیمیایی برای تجزیه پذیری از کلرید استفاده می‌گردد و چون کلرید باعث خوردگی در فولاد بتن آرمه می‌گردد استفاده از آنها مناسب نمی‌باشد برای تولید بتن، ابتدا فوم را در دستگاه‌های مناسب تولید و با توجه به تناسب مناسب، آن را به داخل دستگاه اختلاط محتوی ملات ماسه و سیمان می‌ریزند. فوق روانکننده ها(Super plasticizer)، برای تولید بتن با مقاومت بالا، از افزودنیهایی نظیر میکروسیلیکا(Micro silica)و خاکستر بادی(Fly Ash)استفاده می‌شود.[۳] یکی از عوامل مهم در استحکام و عمر بتون عمل آوری صحیح آن است. بلوک‌های بتنی سلولی به دلیل ماهیت سیمانی و خاکستر بادی بعد از تولید نیاز به دما و جذل رطوبت دارند. یکی از روش‌های عمل آوری این نوع بتون‌ها استفاده از تونل‌های بخار منزوی است. استفاده از تونل‌های بخار با دمای تقریبی ۷۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد و رطوبت بین ۷۵ تا ۸۵ درصد در مدت زمان بین ۱۸ تا ۳۸ ساعت می‌توانند تأثیر بسزایی در افزایش عمر و استحکام بتن‌های سبک بگذارد.[۴]
عمل آوری فوم بتن

دستیابی به بسیاری از خواص فوم بتن نیاز به عمل آوری مطلوب آن دارد. آب دهی در روزهای اولیه یکی از مهمترین عوامل عمل آوری است در روزهای گرم حداقل ۲ بار آب دهی روزانه بسیار لازم است تا سرعت خشک شدن آب بتن کم شده و از ترکهای روی سطح بتن جلوگیری بعمل آورد همچنین این کار باعث بالا رفتن مقاومت می‌شود . .[۵]
مشخصات مقاومتی

مقاومت فشاری: مقاومت فشاری بتن کفی تحت تأثیر عوامل متعددی نظیر چگالی بتن، سن بتن، رطوبت بتن، مشخصات شیمیایی و مکانیکی اجزای تشکیل دهنده بتن و نسبت‌های اختلاط آنها دارد. در صورتیکه بتوان نسبتهای اختلاط، سیمان آب و ماده کف را ثابت کرد در این صورت می‌توان به رابطه‌ای بین مفاومت فشاری و چگالی وزن بتن دست یافت. تغییر در فاکتورهای فوق‌الذکر روابط را دچار تغییر می‌کند. مقاومت فشاری را به طور قابل ملاحظه‌ای می‌توان به کمک روشهای عمل آوری بالا برد. عمل آوری با رطوبت تأثیر عمیقی در افزایش مقاومت فشاری دارد.
مقاومت کششی: مقاومت کششی بتن کفی بسته به روش عمل آوری معمولاً بالای ۲۵/۰ مقاومت فشاری بتن بوده و در لحظه گسیختگی دارای کرنش در ۱/۰ درصد می‌باشد.
انقباض یا افت بتن

مانند سایر انواع بتن، انقباض یک پدیده ذاتی بتن کفی است و میزان آن بسته به پارامترهای مختلف مثل نوع سیمان، روش عمل آوری، میزان سیمان در مخلوط، چگالی بتن وکیفیت و نوع ماده فوم مورد استفاده و نسبت آب به سیمان دارد. حداکثر انقباض بتن کفی تا سن ۲۸ روزه گی بتن رخ می‌دهد و از آن پس مقدار انقباض قابل چشم پوشی است. در صورتیکه در این مدت زمان شرایط نگهداری کنترل شوند می‌توان میزان انقباض بتن را به ۱/۰ و کمتر نیز محدود کرد.
عایق حرارتی و صوتی

بعلت طبیعت متخلخل داخل بتن، این نوع بتن یک عایق حرارتی و صوتی بسیار مناسب می‌باشد. از لحاظ صوتی عایق مناسبی جهت صدا با ضریب زیاد جذب آکوستیک به شمار می‌رود که در نتیجه بعنوان یک فاکتور رفاهی در جهت جلوگیری از ورود صداهای اضافی اخیراً مورد توجه طراحان قرار گرفته است. میزان مقاومت حرارتی این نوع بتن با کاهش چگالی بتن افزایش می‌یابد. این به دلیل وجود حبابهای بیشتر در چگالی پائین می‌باشد در جدول ۳ به ازای چگالی‌های مختلف بتن کفی مشخصات انتقال حرارتی این نوع بتن آورده شده است.تحقیق درباره پوکه معدنی
سرعت و خصوصیات فوم بتن در کفسازی

یکی از دلایل پائین بودن سرعت اجرای کار در مصالح سنتی انجام فرایند تولید و پخش آن توسط اشخاص و یا بعبارتی بصورت دستی می‌باشد.

دستگاه سیار تولید فوم بتن به دلیل مکانیزه بودن آن و استفاده از تکنیک تولید و پخش در محل پروژه با در نظر گرفتن میانگین شرایط کاری می‌تواند در هر ساعت بطور متوسط ۵ الی ۷ میکسر با حجم ۱ الی ۱٫۵ متر مکعب تولید نماید و با در نظر گرفتن یک شیفت کاری می‌توان گفت متوسط روزانه بین ۴۰ تا ۵۰ میکسر تولید فوم بتن دارد البته می‌توان با اضافه کردن ساعت کاری حجم تولید را بالا برد؛ و یکی دیگر از خصوصیات تولید بتن سبک با دستگاه در محل پروژه یکدست و یکنواختی بتن تولید شده می‌باشد.تحقیق درباره پوکه معدنی

سطح فوم بتن به دلیل روان بودن نیازی به ماله کشیدن ندارد و فقط با یک صاف کننده مثل یک تی بلند می‌توان سطح آن را یکدست و صاف نمود.تحقیق درباره پوکه معدنی

خصوصیت روان بودن فوم بتن باعث پر شدن کلیه درزها و شیارهای کوچک و منفذهای موجود در کف ساختمان می‌شود؛ و به دلیل وجود حباب‌های ریز و روان بودن می‌تواند بصورت مستقل عایق لوله‌های تأسیساتی در کف ساختمان باشد و نیازی به ماهیچه کشی روی لوله‌ها نمی‌باشد.
بررسی سبک بودن فوم بتن در کفسازی تحقیق درباره پوکه معدنی

در مورد کفسازی و شیب بندی‌های انجام گرفته در ساختمانها که عمدتاً از پوکه و سیمان استفاده می‌شود در صورت جایگزینی این نوع بتن با چگالی ۴۰۰، وزن مرده کفسازی از ۱۰۰۰ به ۴۰۰ کیلو در متر مکعب کاهش می‌یابد؛ و اگر ۱۰ سانت ارتفاع برای کفسازی در نظر بگیریم این یعنی کاهش ۶۰ کیلوگرم در متر مربع از وزن ساختمان.تحقیق درباره پوکه معدنی

در صورت استفاده از بتن کفی با چگالی ۵۰۰ در کفسازی، وزن مؤثر لرزه‌ای فوق به میزان ۸۰ کیلو و یا بعبارت دیگر به میزان ۹ درصد کاهش می‌یابد که برابر با کاهش ۹ درصدی میزان نیروی زلزله می‌باشد. با این میزان کاهش، حدود ۴ درصد در مصرف میلگرد صرفه جویی می‌شود. با احتساب مصرف ۴۵ کیلو میلگرد در هر متر ساختمان میزان این صرفه جویی براحتی قابل محاسبه می‌باشد.تحقیق درباره پوکه معدنی

این در حالیست که در صورت استفاده از بتن کفی بجای مصالح پوکه سیمان در کفسازی با کاهش چگالی و همچنین تغییر ساختار ماده (از حالت حبابهای هوای مرتبط به حالت حبابهای هوای محبوس) میزان عایق بودن حرارتی و صوتی حدود ۳ برابر بیشتر می‌شود؛ و خود باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می‌باشد؛ و در هنگام بروز زلزله بعلّت سبکی وزن فوم بتن، آورا ناشی از خرابی ساختمان، خسارت کمتری به لوازم و ساکنین وارد می‌کند و این موضوع هم از لحاظ مالی و هم جانی قابل ملاحظه می‌باشد.
پیشنهادهایی برای استفاده از بتن کفی در مصارف مختلف در کشورتحقیق درباره پوکه معدنی

در مناطق شمالی و جنوبی کشورمان که دسترسی به منابع خاک رس جهت ساخت آجر و بلوک‌های سفالی وجود ندازد هزینه‌های حمل و نقل موجب افزایش تا ۱۰۰ درصدی قیمت تمام شده محصولات آجر و بلوک می‌شود. این در حالیست که منابع ماسه بادی فراوان در این مناطق وجود دارد. در این مناطق می‌توان با استفاده از بتن کفی اقدام به ساخت بلوکها و پانلهای بتنی کرد که به لحاظ اقتصادی کاملاً به صرفه می‌باشد.

بعنوان مصالح بدون نشست نیز می‌توان در پر کردن حفاریهای انجام شده در خیابانها، بجای مصالح دانه‌ای، از این مصالح استفاده کرد. همین امتیاز اخیر عملکرد فوم بتن را در صورت استفاده در لایه‌های زیر اساس راه، خصوصاً در مناطقی که دسترسی به منابع مصالح دانه‌ای مناسب وجود ندارد، تضمین می‌کند. در کنار امتیازات فوق، با توجه به مقاومت بالای این نوع بتن در مقابل آتش‌سوزی، می‌توان از آن بعنوان مصالح نسوز نیز استفاده کرد.[۶]
مشخصات بتنتحقیق درباره پوکه معدنی

برای تولید بتن فوم مناسب با کارایی بالا باید علاوه بر ترکیب مناسب ملات ماسه و سیمان از ماده کف ساز مناسب که در بهترین حالت از پروتئینهای حیوانی تولید شده است استفاده نمود. از مزیتهای دیگر این بتن تولید آن با چگالیهای مختلف و با کاراییهای متفاوت می‌باشد.
مزیتها
مزیتهای اقتصادی

وزن ساختمانی که در آن از بتن فوم استفاده می‌گردد می‌تواند تا حدود ۳۵٪ نسبت به وزن ساختمانی که با بتن معمولی ساخته شده کاهش یابد با استفاده کردن از تجربه و دقت بیشتر در طراحی و استفاده بهینه از بتن فوم امکان کاهش وزن آن تا ۵۰٪ نسبت به ساختمان بتن معمولی وجود خواهد داشت و متعاقبًا سهم بار با کاهش وزن بار مرده ساختمان به نصف کاهش خواهد یافت. با کاهش وزن بار مرده ساختمان کاهش درون اسکلت ساز ه، ابعاد فونداسیون و کاهش آرماتور مصرفی برای فونداسیون را خواهیم داشت ودر نتیجه آن زمان اجرای پروژه مدت کوتاهتری طول خواهد کشید. وزن سبک بتن سبب می‌شود تا بتوان این بتن را به راحتی به طبقات بالاتر پمپاژ نمود و در نتیجه در هزینه صرفه‌جویی خواهیم کرد. در زمان استفاده از ساختمان و بهره بردار ی به علت عایق خوب حرارتی بتن صرفه جوئی قابل توجه‌ای در هزینه مصرف انرژی (سرمایش و گرمایش ساختمان) حاصل می‌شود وکاهش چشم گیری در مصرف منابع ملی خواهیم داشت.
پوسیدگی آرماتور در داخل بتن فوم

آزمایش‌ها بر روی نمونه‌های بتن فوم آرماتور دار نشان داده است که طی ۷۲ سیکل تغییر در شرایط محیطی هیچ گونه زنگ‌زدگی در فولاد به وجود نمی‌آید و همچنین هیچگونه پوسیدگی در نمونه‌هایی که به مدت ۶ ماه در مقابل جریان مستقیم آب روان قرار داده شده بودند مشاهده نشده است.[۲]
سایر مزایای پوکه معدنی تحقیق درباره پوکه معدنی

از عمده مزایای پوکه بتن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دارای خواص عایق حرارتی بسیار بالا
دارای خواص عایق صوتی بسیار بالا
مقاومت بالا در برابر شعله مستقیم آتش (مقاومت ۴ ساعته در برابر ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد)
ایزوله شدن تأسیسات موجود در کف ساختمان
مقاوم در برابر نفوذ آب و یخبندان
قابلیت برش‌پذیری آسان برای اجرای تأسیسات
بهترین گزینه برای انبوه سازان و بلندمرتبه ساز

1 پاسخ
 1. پوکه معدنی گفته:

  I am really impressed along with your writing skills as neatly as with the format for your
  blog. Is this a paid topic or did you modify it yourself?
  Anyway stay up the nice quality writing, it’s rare to peer a nice weblog
  like this one these days..

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *