نوشته‌ها

مشخصات فنی پوکه معدنی

مشخصات فنی پوکه معدنی

ما لیستی از مشخصات فنی پوکه معدنی را در این مقاله قرار داده ایم که این مشخصات نتیجه ی آزمایش های انجام شده بر روی اسکوریا است. سنگ اسکوریا که برای آزمایش مورد بررسی قرار گرفته است، پوکه قروه است. مشخصات فنی پوکه معدنی ما در آزمایشی که بر روی سنگ…