نوشته‌ها

گالری تصاویر معادن پوکه معدنی قروه

گالری تصاویر معادن پوکه معدنی قروه معادن پوکه معدنی قروه   1.معادن روستای قزل جکند 1.معدن پوکه جوانان معدن 2.معدن پوکه روستا 3.معدن سرایجوق 4.معدن رجبی 1و2. 5.معدن غرب فاصله  معادن از شهرستان  قروه حدودا 50 کیلومتر میباشد 2.معا…