نوشته‌ها

پوکه سفید

پوکه سفید

پوکه سفید یک نوع pumice است که از ویژگی های آن می توان به وزن سبک برای استفاده در تولید بلوک های سبک استفاده می شود. در حقیقت به پوکه تبریز و بستان آباد، پوکه سفید می گویند. پوکه سفید چیست     ایران از میان ذخایر پوکه م…