نوشته‌ها

پوکه معدنی در کشاورزی

امروزه بهره گیری از پوکه معدنی در کشاورزی، اهمیت دوچندانی پیدا کرده و اکثریت کشور ها از این ماده در کشاورزی و باغ داری استفاده می کنند. تخلخل پوکه معدنی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است و با سرعت تجزیه پایین، می توان بارها از آن استفاده کرد. به علاوه قیم…