نوشته‌ها

روش انتخاب پوکه برای شیب بندی

روش انتخاب پوکه برای شیب بندی روش انتخاب پوکه برای شیب بندی شما برای رسیدن به این جواب باید به موارد زیر توجه بفرمایید 1.شیب بندی شما پشت بام است یا بین طبقات؟ 2.عمق شیب بندی شما چند سانتیمتر میباشد؟ نحوه شیب بندی پشت بام؟ در ص…