نوشته‌ها

تاثیر پوکه معدنی بر محیط زیست

تاثیر پوکه معدنی بر محیط زیست

طبق بررسی های کارشناسان محیط زیست که بر روی استخراج پوکه معدنی انجام داده اند، برداشت زیاد سنگ معدنی از کوه های آتشفشان باعث نابودی کوه می شود. به جز نابودی کوه، پوکه معدنی بر محیط زیست نیز تأثیراتی می گذارد که در ادامه به تاثیر پوکه معدنی بر مح…