نوشته‌ها

پوکه ریزی چیست

پوکه ریزی چیست

پوکه ریزی چیست ؟ در واقع عملیاتی است که در ساختمان سازی برای پر کردن کف ساخت و شیب بندی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید برای پر کردن فاصله بین طبقات از پوکه ریزی استفاده کنید. پوکه ریزی چیست در ساختمان سازی پیمان کار برای ای…