نوشته‌ها

ارتباط سنگ پا با پوکه معدنی

ارتباط سنگ پا با پوکه معدنی

کاربرد سنگ پا چیست ؟ اولین انسان هایی که سنگ پوکه معدنی را برای از بین بردن سلول های مرده پوست استفاده کردند، یونانی ها بودند. سنگ پا از خردشدن سنگ پوکه معدنی بدست آماده است. سنگ پا چیست     سنگ پا(پامیس)، سنگی است متخلخل…
فروش سنگ پای مکعبی

قیمت سنگ پا

قیمت سنگ پا قیمت سنگ پا  قیمت پوکه معدنی سال 95 نوع پوکه معدنی  قیمت پوکه معدنی  درجه1       (معادن احمد اباد) قیمت پوکه معدنی درجه 2 (معادن دیرکلو) واحد اندازه گیری کاربرد  وزن  مخصوص هرمتر مکعب  بادامی یا …