نوشته‌ها

مقایسه پوکه معدنی با فوم بتون

مقایسه پوکه معدنی با فوم بتون معایب فوم بتن   مقایسه پوکه معدنی با فوم بتون کاهش ارتفاع: فوم بتن های معمول بعدازخشک شدن درحدود20%کاهش ارتفاع دارند. -عدم یکنواختی تخلخل:  به علت وزن قطرات آب موجوددرفوم بتن که 40%کل مواد تشکیل دهنده فوم …