نوشته‌ها

روش تشخیص مرغوبیت پوکه معدنی قروه

روش تشخیص مرغوبیت پوکه معدنی قروه       1. پوکه معدنی باید عاری از هرنوع نا خالصی باشد مانند (خاک .پوکه نرمه.نخاله وغیره...) 2.پوکه معدنی مرغوب به صورت متخلخل یا اسفنجی میباشد 3.تعدادی از معادن قروه پوکه سنگین و نامرغوب ت…