نوشته‌ها

درباره شرکت تولید وپخش پوکه معدنی فلاح

شرکت تولید وپخش پوکه معدنی فلاح

 شرکت تولید وپخش پوکه معدنی فلاح   شرکت تولید وپخش پوکه معدنی فلاح  در نظر داردبا توجه به افزایش روز افزون رقابت در بازارهای فروش و عرضه خدمات و کالا های متنوع با برند های گوناگون ، نیاز به فراهم آوردن بستر های جدید متناسب با پیشرفت­…

آشنایی با انواع پوکه معدنی ساختمانی

آشنایی با انواع پوکه معدنی ساختمانی با توجه به اینکه استفاده از پوکه معدنی یکی از مراحل اجرای ساخت می باشد لذا آشنایی با انواع پوکه ساختمانی توصیه می شود. تنوع پوکه ساختمانی در ۲ نوع صنعتی و معدنی می باشد: آشنایی با انواع پوکه معدنی ساختمانی ۱-پوکه صن…
معدن پوکه فلاح

نحوه تشکیل پوکه معدنی

نحوه تشکیل پوکه معدنی پوکه معدنی قروه در اثر فعالیت اتشفشانهای بسیار قدیمی که حدود 5میلیون سال قدمت دارد ودر حال حاضر خاموش وغیر فعال میباشد تشکیل گردیده در اثر فعالیت اتشفشانی انفجارهای بسیار شدیدی رخ داده وماده ماده مذاب (پوکه معدنی) به …