قیمت پوکه معدنی در تهران

فهرست محتوا

قیمت پوکه معدنی در تهران

قیمت پوکه معدنی در تهران در این صفحه تازه ترین لیست قیمت پوکه معدنی را مشاهده می نمائید، این لیست قیمت همواره به روز رسانی می شود و معتبر می باشد.

+ برای مشاهده تصاویر، روی نام کالای مورد نظرتان کلیک کنید.

+ قیمت به تومان و مربوط به هر متر مکعب می‌باشد.

+برای استعلام دقیق قیمت نوع پوکه بهتر است مستقم با ما تماس بگیرید

۰۹۱۸۸۷۳۵۹۵۳——-۰۹۱۸۸۰۲۱۰۰۶  مهندس فلاح

پاسخگویی همه روزه به صورت شیانه روزی

لیست قیمت پوکه معدنی در تهران

۱- قیمت پوکه بادامی درجه ۱ احمد اباد  با وزن مخصوص ۵۵۰ کیلو گرم  ۱۵۰۰۰ تومان

کرایه حمل با ده چرخ ۲۰ متری شب تخلیه  ۲۲۰۰۰تومان ( تحویل پای ساختمان با پوکه بادامی احمد اباد  ۳۷۰۰۰هزار تومان)

کرایه با تریلی  شب تخلیه متری۱۷۰۰۰ ( تحویل پای ساختمان باپوکه ۳۳۰۰۰هزار تومان)

تحویل در پای کار  متری ۳۴۰۰۰  هزار تومان روزبا دهجرخ ۲۰ متری اگه روز تخلیه بشه

اگه روز تخلیه بشه ۳۰۰۰۰ تومان با کامیون تریلی

قیمت پوکه معدنی در تهران

۲-قیمت پوکه نخودی درجه ۱ احمد آباد با وزن مخصوص ۵۵۰ کیلو گرم  ۱۸۰۰۰ تومان

کرایه حمل با کامیون ده چرخ ۲۰ متری  ۲۲۰۰۰  تومان

کرایه با تریلی متری ۱۷۰۰۰داخل طرح شب تخلیه

تحویل در پای کار متری  ۳۶۰۰۰۰  هزار تومان   اگه روز تخلیه بشه ۳۰۰۰۰ تومان

 

قیمت پوکه معدنی در تهران

۳-پوکه بادامی درجه ۲ با وزن مخصوص ۷۰۰ کیلو گرم  ۱۳۰۰۰ تومان

کرایه حمل با کامیون ده چرخ ۲۰ متری ۲۲۰۰۰تومان

کرایه با تریلی متری ۱۸۰۰۰داخل طرح شب تخلیه

تحویل در پای کار ۳۲۰۰۰  هزار تومان

 

قیمت پوکه معدنی در تهران

۴-پوکه نخودی  درجه ۲ دیرکلو با وزن مخصوص ۷۵۰ کیلو گرم  ۱۶۰۰۰ تومان

کرایه حمل با کامیون ده چرخ ۲۰ متری ۲۲۰۰۰تومان

کرایه با تریلی متری ۱۸۰۰۰داخل طرح شب تخلیه

تحویل در پای کار ۳۸۰۰۰  هزار تومان

 

۵-پوکه عدسی  درجه ۱ احمد اباد با وزن مخصوص ۶۰۰ کیلو گرم ۲۲۰۰۰ تومان

کرایه حمل با کامیون ده چرخ ۲۰ متری ۲۲۰۰۰تومان

کرایه حمل با کامیون تریلی ۳۳متری ۱۸۰۰۰تومان

تحویل در پای کار ۴۴۰۰۰  هزار تومان با ده چرخ

تحویل پای کار با تریلی ۴۰۰۰۰تومان

 

۶- پوکه عدسی  درجه ۲ دیرکلو  با وزن مخصوص ۸۰۰ کیلو گرم ۲۰۰۰۰ تومان

کرایه حمل با کامیون دهچرخ ۲۰ متری ۲۲۰۰۰تومان

کرایه با تریلی متری ۱۸۰۰۰داخل طرح شب تخلیه

تحویل در پای کار ۴۴۰۰۰  هزار تومان

 

لازم به توضیح است که

اگرسفارش پوکه به جای کامیون جفت با کامیون تریلی ارسال شو د یعنی  متراژ از ۲۰ متر به  ۳۳

متر افزایش یابد کرایه حمل از ۲۲۰۰۰هزار به ۱۴۰۰۰ هزار  تومان به ازائ هر متر کاهش میابد

به عنوان مثال

کرایه حمل ده چرخ ۴۵۰۰۰۰هزار تومان برای ۲۰ متر مکعب پوکه میباشد

این در حالی است که کرایه تریلی ۳۳ متری ۵۵۰۰۰۰۰هزار تومان میباشد

کرایه حمل با ده چرخ به ازاء هر متر به مقصد تهران ۲۲۰۰۰ هزار تومان

کرایه حمل تریلی به مقصد تهران به ازائ هر متر مکعب ۱۷۰۰۰ تومان (داخل طرح ترافیک )

نتیجه  کرایه تریلی  متری ۵۰۰۰ تومان ارزانتر میباشد

کرایه حمل تریلی به مقصد تهران به ازائ هر متر مکعب ۱۴۰۰۰ تومان (خارج از  طرح ترافیک )

نتیجه  کرایه تریلی  متری ۸۰۰۰ تومان ارزانتر میباشد

 

واین در حالی است که اگر محل تخلیه در حومه تهران باشد کرایه حمل باز هم کاهش می یابد

 

قیمت پوکه در انبار قروه

 

انوع پوکه معدنی
 قیمت پوکه معدنی  درجه۱       معادن احمد اباد
قیمت پوکه معدنی درجه ۲ (معادن دیرکلو)
واحد اندازه گیری
کاربرد پوکه
 وزن  مخصوص هرمتر مکعب پوکه
 بادامی یا گردویی
تومان ۱۵۰۰۰تومان ۱۲۰۰۰۱متر مکعبشیب بندی ساختمان ۵۰۰الی ۶۰۰
عدسی یا نخودی
تومان ۲۲۰۰۰تومان ۱۸۰۰۰۱متر مکعبتولید بلوک ۶۰۰الی ۷۰۰
فندقی
تومان ۱۸۰۰۰تومان ۱۵۰۰۰۱متر مکعب شیب بندی ساختمان ۵۰۰ الی ۶۰۰
پوکه ماسهتومان ۱۲۰۰۰تومان ۱۰۰۰۰۱تنتولید بلوک ۸۵۰ الی ۱۰۰۰
پوکه مخلوط یا معمولی
تومان ۱۰۰۰۰تومان ۸۰۰۰۱متر مکعبپر کردن فضا در تونل و غیره.. ۶۰۰الی ۷۰۰
 کله مورچه۲۲۰۰۰۱۹۰۰۰ریال
۱متر مکعبتولد بلوک سبک ۶۵۰ الی ۷۵۰
سنگ پوکه۱۵۰۰۰۱۰۰۰۰۱متر مکعب ساخت ابنما وصخره ۶۰۰الی ۷۰۰

با خرید بالای ۶۰متر مکعب میتوانید از تخفیف ویژه بر خوردار شوید

قیمت پوكه معدنی  فندقی   (احمداباد) هر یك متر مكعب ۱۸۰۰۰تومان
قیمت پوكه معدنی  فندقی    یك متر مكعب نوع دو۱۵۰۰۰تومان
قیمت پوكه معدنی  بادامی   (احمداباد) یك متر مكعب ۱۵۰۰۰تومان
قیمت پوكه معدنی  بادامی     یك متر مكعب نوع دو۱۴۰۰۰تومان
قیمت پوكه معدنی  بادامی    یك متر مكعب نوع سه ۱۳۰۰۰ تومان
قیمت پوكه معدنی  عدسی   (احمداباد) متر مكعب ۲۲۰۰۰تومان
قیمت پوكه معدنی  عدسی  ( دیرکلو ) یك متر  نوع دو۱۸۰۰۰تومان
قیمت پوكه معدنی  عدسی   یك متر مكعب نوع سه ۱۷۰۰۰تومان
قیمت ماسه پوكه یك تن      (احمد اباد              ) ۱۲۰۰۰تومان
قیمت ماسه پوكه یك تن نوع                           دو۱۰۰۰۰تومان
قیمت ماسه پوكه یك تن نوع                         سه۹۰۰۰۰تومان

تفاوت قیمت انواع پوكه معدنی به دلیل اختلاف سایز و سبکی و سنگینی نوع پوکه معدنی میباشد

 

قیمت پوکه در معدن

قیمت پوكه معدنی در تهران  فندقی   (احمداباد) هر یك متر مكعب ۱۰۰۰۰تومان در معدن
قیمت پوكه معدنی در تهران  فندقی    یك متر مكعب نوع دو۹۰۰۰تومان در معدن
قیمت پوكه معدنی در تهران  بادامی   (احمداباد) یك متر مكعب ۸۰۰۰تومان در معدن
قیمت پوكه معدنی  بادامی     یك متر مكعب نوع دو۷۰۰۰تومان در معدن
قیمت پوكه معدنی  بادامی    یك متر مكعب نوع سه ۶۰۰۰ تومان در معدن
قیمت پوكه معدنی  عدسی   (احمداباد) متر مكعب ۱۵۰۰۰تومان در معدن
قیمت پوكه معدنی  عدسی  ( دیرکلو ) یك متر  نوع دو۱۴۰۰۰تومان در معدن
قیمت پوكه معدنی  عدسی   یك متر مكعب نوع سه ۱۳۰۰۰تومان در معدن
قیمت ماسه پوكه یك تن      (احمد اباد              ) ۴۰۰۰تومان   در معدن
قیمت ماسه پوكه یك تن نوع                           دو۳۰۰۰تومان در معدن
قیمت ماسه پوكه یك تن نوع                         سه

قیمت پوکه معدنی در تهران

قیمت پوکه معدنی در تهران

۲۰۰۰تومان  در معدن

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *