نوشته‌ها

تولید بلوک وبتن وشیب بندی

پوکه معدنی قروه

پوکه معدنی قروه در ایران 4 نوع از پوکه معدنی وجود دارد که بیشترین استفاده را دارد: 1- پوکه معدنی قروه با نام علمی  اسکریا (سنگ پای خودمون) پوکه معدنی قروه (کردستان) از جنس سنگ پا  در چهار رنگ( سیاه -خاکستری -سبز -حنایی) 2 - پوکه معدنی بستان آباد(تبریز…