Tagged: پوکه قروه ،پوکه،دیرکلو،پوکه معدنی

0

نحوه تشکیل پوکه معدنی

نحوه تشکیل پوکه معدنی پوکه معدنی قروه در اثر فعالیت اتشفشانهای بسیار قدیمی که حدود ۵میلیون سال قدمت دارد ودر حال حاضر خاموش وغیر فعال میباشد تشکیل گردیده در اثر فعالیت اتشفشانی انفجارهای بسیار...