پوکه معدنی قروه 09188021006

بلوک پوکه ای 1

پوکه معدنی عدسی

پوکه معدنی عدسی   مشخصات پوکه معدنی عدسی پوکه معدنی عدسی یکی از انواع پوکه معدنی میباشد وزن هر متر مکعب پوکه معدنی سایز عدسی حدود 550 الی 650 کیلو گرم (پوکه معدنی احمد...

0

پوکه معدنی بادامی

پوکه معدنی بادامی پوکه معدنی بادامی یکی از انواع پوکه معدنی است. پوکه معدنی بادامی به پوکه معدنی های بسایز 18 الی 26 میلیمتر میگویند. خواص پوکه معدنی بادامی وزن هر متر مکعب  پوکه...

تولید بلوک وبتن وشیب بندی 0

پوکه معدنی قروه

پوکه معدنی قروه در ایران دو نوع از پوکه معدنی وجود دارد که بیشترین استفاده را دارد: 1- پوکه معدنی قروه با نام علمی  اسکریا (سنگ پای خودمون) پوکه معدنی قروه (کردستان) از جنس...

پوکه معدنی ماسه ای قروه 0

پوکه ماسه ای

پوکه ماسه ای پوکه معدنی ماسه ای یکی از انواع پوکه معدنی است. پوکه معدنی سایز ماسه ای به پوکه معدنی های بسایز 0 الی 5 میلیمتر میگویند.   خواص پوکه ماسه ای وزن...

گالری تصاویر معادن پوکه معدنی قروه 0

گالری تصاویر معادن پوکه معدنی قروه

گالری تصاویر معادن پوکه معدنی قروه معادن پوکه معدنی قروه   1.معادن روستای قزل جکند 1.معدن پوکه جوانان معدن 2.معدن پوکه روستا 3.معدن سرایجوق 4.معدن رجبی 1و2. 5.معدن غرب فاصله  معادن از شهرستان  قروه...

قیمت پوکه قروه 0

قیمت پوکه معدنی

     قیمت پوکه معدنی قیمت پوکه معدنی سپاس فراوان از اینکه مارا انتخاب کرده اید   پوکه بادامی یا گردویی معمولی 12000تومان پوکه بادامی یا گردویی احمد اباد درجه 1 14000تومان وزن مخصوص یک...