قیمت پوکه معدنی

 

قیمت پوکه معدنی

در انبار قروه

قیمت پوکه معدنی ها همواره بروز میگردد

پوکه معدنی قیمت

قیمت پوکه معدنی

پوکه نخودی

پوکه فندقی

سایز پوکه معدنی
 قیمت پوکه معادن احمد اباد
قیمت پوکه  معادن دیرکلو
واحد اندازه گیری
کاربرد پوکه
 وزن مخصوص
 بادامی یا گردویی
تومان 14000 تومان 12000 1متر مکعب شیب بندی ساختمان  500 الی 600
عدسی
تومان 20000 تومان 18000 1متر مکعب تولید بلوک  600 الی 700
فندقی یا نخودی
تومان 17000 تومان 14000 1متر مکعب  شیب بندی ساختمان  500 الی 600
پوکه ماسه تومان 12000 تومان 10000 1تن تولید بلوک  850 الی 1000
پوکه مخلوط یا معمولی
تومان 10000 تومان 8000 1متر مکعب پر کردن فضا در تونل و غیره..  600 الی 700
 کله مورچه 21000 19000ریال
1متر مکعب تولد بلوک سبک  650 الی 750
سنگ پوکه 15000 10000 1متر مکعب  ساخت ابنما وصخره  600الی 700

با خرید بالای 60متر مکعب میتوانید از تخفیف ویژه بر خوردار شوید

قیمت پوكه معدنی  فندقی   (احمداباد) هر یك متر مكعب 17000تومان
قیمت پوكه معدنی  فندقی    یك متر مكعب نوع دو14000تومان
قیمت پوكه معدنی  بادامی   (احمداباد) یك متر مكعب 14000تومان
قیمت پوكه معدنی  بادامی     یك متر مكعب نوع دو13000تومان
قیمت پوكه معدنی  بادامی    یك متر مكعب نوع سه 12000 تومان
قیمت پوكه معدنی  عدسی   (احمداباد) متر مكعب 20000تومان
قیمت پوكه معدنی  عدسی  ( دیرکلو ) یك متر  نوع دو18000تومان
قیمت پوكه معدنی  عدسی   یك متر مكعب نوع سه 17000تومان
قیمت ماسه پوكه یك تن      (احمد اباد              ) 12000تومان
قیمت ماسه پوكه یك تن نوع                           دو10000تومان
قیمت ماسه پوكه یك تن نوع                         سه90000تومان

تفاوت قیمت انواع پوكه معدنی به دلیل اختلاف سایز و سبکی و سنگینی نوع پوکه معدنی میباشد

 

قیمت پوکه در معدن

قیمت پوكه معدنی در تهران  فندقی   (احمداباد) هر یك متر مكعب 10000تومان در معدن
قیمت پوكه معدنی در تهران  فندقی    یك متر مكعب نوع دو9000تومان در معدن
قیمت پوكه معدنی در تهران  بادامی   (احمداباد) یك متر مكعب 8000تومان در معدن
قیمت پوكه معدنی  بادامی     یك متر مكعب نوع دو7000تومان در معدن
قیمت پوكه معدنی  بادامی    یك متر مكعب نوع سه 6000 تومان در معدن
قیمت پوكه معدنی  عدسی   (احمداباد) متر مكعب 15000تومان در معدن
قیمت پوكه معدنی  عدسی  ( دیرکلو ) یك متر  نوع دو14000تومان در معدن
قیمت پوكه معدنی  عدسی   یك متر مكعب نوع سه 13000تومان در معدن
قیمت ماسه پوكه یك تن      (احمد اباد              ) 4000تومان   در معدن
قیمت ماسه پوكه یك تن نوع                           دو3000تومان در معدن
قیمت ماسه پوكه یك تن نوع                         سه

قیمت روز پوکه

قیمت پوکه معدنی

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *