قیمت جدید پوکه در سال95

 

 

 قیمت پوکه معدنی سال 97

نوع پوکه معدنی  قیمت پوکه معدنی  درجه1 قیمت پوکه معدنی معمولی واحد اندازه گیری کاربرد  وزن  مخصوص هرمتر مکعب
 بادامی یا گردویی تومان 22000 تومان 18000 1متر مکعب شیب بندی ساختمان  500الی 600
عدسی یا نخودی تومان 27000 تومان 25000 1متر مکعب تولید بلوک  600الی 700
فندقی تومان 27000 تومان 25000 1متر مکعب  شیب بندی ساختمان  500 الی 600
پوکه ماسه تومان 17000 تومان 14000 1تن تولید بلوک  850 الی 1000
پوکه مخلوط یا معمولی تومان 10000 تومان 8000 1متر مکعب پر کردن فضا در تونل و غیره..  600الی 700
 کله مورچه 28000 26000ریال 1متر مکعب تولد بلوک سبک  650 الی 750
سنگ پوکه 19000 15000 1متر مکعب  ساخت ابنما وصخره  600الی 700

با خرید بالای 60متر مکعب میتوانید از تخفیف ویژه بر خوردار شوید

قیمت پوكه معدنی  فندقی    هر یك متر مكعب 27000تومان
قیمت پوكه معدنی  فندقی    یك متر مكعب نوع دو25000تومان
قیمت پوكه معدنی  بادامی    یك متر مكعب 22000تومان
قیمت پوكه معدنی  بادامی     یك متر مكعب درجه دو19000تومان
قیمت پوكه معدنی  بادامی    یك متر مكعب درجه سه 18000 تومان
قیمت پوكه معدنی  عدسی    متر مكعب 27000تومان
قیمت پوكه معدنی  عدسی یك متر  نوع دو25000تومان
قیمت پوكه معدنی  عدسی   17000تومان
قیمت پوکه معدنی ماسه ای  یك تن      17000تومان
قیمت ماسه پوكه یك تن نوع           درجه                دو16000تومان
قیمت ماسه پوكه یك تن نوع           درجه              سه14000تومان

تفاوت قیمت انواع پوكه معدنی به دلیل اختلاف سایز و سبکی و سنگینی نوع پوکه معدنی میباشد

 

بعد از ثبت سفارش حد اکثر ظرف مدت 48 ساعت مصالح در پای کار تحویل مشتریمیگردد

ارسال توسط ماشین 6چرخ.10 چرخ .تریلی کمپرسی انجام میشود